İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. AYT Sınavı
  3. Divan Edebiyatı
Trendlerdeki Yazı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam uygarlığının bilim, inanç ve kuralları çerçevesinde Arap ve Fars edebiyatlarını örnek tutarak meydana getirdikleri yazılı edebiyat.

Divan edebiyatı” denmesi şiirlerin toplandığı kitaplara “divan” adının verilmesindendir.

Divan Edebiyatı

  Elimize geçen en eski örneği ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlıların egemen oldukları bölgede, XI. yüzyılın ikinci yarısında, hakaniye lehçesiyle yazılmış olan bu edebiyat daha sonra Azeri ve Türkiye lehçelerinin yaşadığı bölgelere de yayılarak, XIX. yüzyılın ortalarına kadar sekiz yüzyıl sürmüştür.

  Divan edebiyatını şiir ve düzyazı alanında besleyen kaynaklar şunlardır: Kuran ve hadisler, dinsel bilimler(tefsir, kelam, fıkıh),İslam tarihi, tasavvuf, İran mitolojisi (Firdevs’inin Şehname ’si),peygamber ve evliya hikayeleri, çağın bilimleri (kimya, simya, hikmet, mantık, tıp, astronomi, musiki v.b),Türk ulusal kültürü ve yerli malzeme (günlük olaylar, gelenek ve görenekler v.b)  divan edebiyatının dil, vezin, nazım biçimleri v.b bakımından taşıdığı başlıca özellikler şu temellere dayanır:

  Türkler İslam uygarlığı çevresine girdikten sonra,Türk dili,İslam âleminde bilim dili olarak kabul edilen Arapça’nın,sanat dili olarak kabul edilen Farsça’nın sözcük ve kurallarıyla yüklü hale gelmiştir.

  Arap nazmının ölçüsü olan aruz vezni kabul edilmiştir. Dilin yabancı sözcüklerle yüklü hale gelmesinde aruz veznin inde payı vardır. Yapısında uzun ünlü bulunmayan Türkçe ,uzun ve kısa hecelerin türlü biçimlerde yan yana gelmesinden oluşan aruz veznine uydurulmak için yabancı sözcükler aracı olarak dile girmiş; bunların sayısı, ilk zamanlara oranla, gittikçe çoğalmıştır.

  Çoğu Arap ve Fars edebiyatlarından alınan birtakım nazım biçimleri kullanılmıştır. Divan edebiyatının nazım birimi “beyit” tir. Beyit, başlı başına bir bütün sayılır. Düşünceleri anlatan cümleler bir beyit içinde tamamlanır; yani, her beyit, kendi sınırları içinde bir anlam bütünlüğü taşır. O bakımdan, divan nazmında beyitler arasında konu birliği aranmaz; yapıtlar beyti beyit yazılır; bu nazımda yapıtların uzunluk ve kısalıkları da beyit sayısıyla ölçülür.

Yorum Yap

Sende Düşünceni Paylaş